BEDRIJF
WEETJES
 
REMO bvba
 
 
 
Historiek Remo Bvba

De oprichter van het bedrijf, Dhr. Renaat Verbrugge, burgerlijk mijningenieur, leerde aan den lijve de gedragingen van grondmassa’s en ondergrondse constructies in de vroegere steenkoolmijnen van Limburg.

Na de sluiting werd in 1993 het bedrijf “REMO BVBA” opgericht, dat oorspronkelijk enkel bedrijvig was als studiebureau. Hierbij werd de eerder opgedane vakkennis nuttig ten dienste gesteld voor specifieke probleemgevallen van slechte gronden, zoals bijvb. In geval van aanvullingen, samendrukbare massieven, uitgravingen langs wegenis en/of bestaande gebouwen.

Al snel werd de studie-activiteit uitgebreid met eigen aanneming, mede door een door Remo geoctrooieerd systeem van funderingen voor woningbouw en laagbouw appartementen tot 3 à 4 bouwlagen op weinig draagkrachtige ondergronden.

Heden voeren we tevens complete onderkelderingen, ondergrondse parkings, grondkerende constructies uit, en dit volledig in eigen beheer en in samenwerking met gespecialiseerde onderaannemers.

Na de recente invoering van de strenge reglementering in verband met grondverzet, wordt door ons meer en meer overgegaan tot toepassing van “in situ” grondstabilisatie, zodat afvoer van slechte grond zoveel mogelijk beperkt wordt. Ook belangrijke stabiele ophogingen of taluds zijn aldus te verwezenlijken, en dit met goedkoop opvulmateriaal. Deze grondstabilisatie kan gepaard gaan met grondwapening, steeds met de bedoeling dure en tijdrovende paalfunderingen te vermijden.